Brugen af denne side skal ske efter reglerne i ophavsretsloven.
Materialerne må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AREN PROMOTION PRODUCTIONS

Brugere kan dog frit hente og printe materialet til eget privat ikke-kommercielt brug på disse betingelser:

1. At alt materiale forbliver helt, uredigeret og uden ændringer.
2. At materialet alene benyttes til privat brug.
3. At ophavsrettigheder og forfatterens / komponistens og projektets / AREN PROMOTION PRODUCTIONS navn udtrykkeligt angives som kilde og at disse juridiske informationer vedhæftes.

AREN PROMOTION PRODUCTIONS tager ikke ansvaret for indholdet af indlæg under vor offentlige tilgængelige interaktive områder. Vi opfordrer folk, der finder upassende indhold til at kontakte os, så vi kan få det fjernet.

Vi forbeholder os ret til at fjerne alt materiale, efter forgodtbefindende.